Back to forum.wakfu.com

By continuing to browse this website, you consent to the use of cookies, which enable us to offer you customised content and to collect site-visit statistics. Click on this link for more information on cookies, and to customise your cookie preferences. X

No flash

I have one question for Polish players, I have one question for Polish players
posté July 23, 2013, 21:38:35 | #1
I have one question for Polish players cześć Polacy jak to teraz jest z wakfu, trzeba kupować jakieś premium aby na przykład expić w rejonie frakcji np bonta?


posté July 27, 2013, 01:30:16 | #2
Od dość dawna trzeba płacić, by wyjść poza Incarnam, Astrub i Zinit (i chyba Trool Fair, ale tu głowy nie daję). Wszystko jest dość jasno omówione w dziale "Shop & subscription".